اخبار معاونت ها و مدیریت ها

اخبار

صدور 18 فقره مجوز تغییر كاربری در چالوس
 تولید 2000 میلیاردی گوشت قرمز در تنکابن
تجهیز و نوسازی 100 هکتار از شالیزارهای گلوگاه
امهال بدهی 174 کشاورز خسارت دیده نکایی
نشاکاری 6900 هکتار از شالیزارهای مازندران
3000 هکتار از باغ‌های بابل به سیستم نوین آبیاری مجهز شد
 كشاورزی، ركن اصلی توسعه مازندران است
لزوم مدیریت چرای دام در مراتع
800 هکتار از شالیزارهای آمل نشاء کاری شد.
آغاز کشت سویای بهاره در جویبار/ نهاده ها تامین شده است