همایشها و نمایشگاه ها

اخبار

چهارمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی
چهارمین همایش نانو فناوری در کشاورزی
اولین جشنواره ملی کشاورزی ایران
چهارمین جشنواره انار اشرف در بهشهر
همایش بین المللی فناوری های کارآمد و سازکار
ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع وماشین‌آلات‌کشاورزی
سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی , محیط زیست و گردشگری
اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران
هفتمین همایش ملی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران