آرشیو اخبار

اخبار

 صدور جوازتاسیس برای تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی درشهرستان بابل
 اطلاعات زنبورستان های  بابل در سامانه جامع پهنه‌بندی ومدیریت داده های کشاورزی ثبت شد
احداث کانال بتنی لاینینگ 1800 متری دراراضی گلدشت بابل
عوامل موفقیت درامر پرورش زنبورعسل
34 مورد حکم قلع و قمع ،ساخت و ساز غیر مجاز دربابل اجرایی شد
لزوم  لایروبی و مرمت و بهسازی آببندان ها به منظور ذخیره نمودن آب در فصول پرباران
آغاز کشت کلزا در اراضی زراعی پادگان المهدی بندپی غربی
بازدید وبازرسی از فروشگاههای عرضه مواد پروتئینی ( مرغ منجمد ) شهرستان بابل
پیشرفت فیزیکی اجرای عملیات لایروبی و مرمت آب بندان روستای کلاگر محله بابل
هشت مورد ساخت و ساز غیر مجاز دراراضی زراعی و باغی شهرستان بابل تخریب شد