آرشیو اخبار

اخبار

قلع و قمع بناي غيرمجازدرمنطقه بیشه شمالی  شهرستان بابل + تصاوير
سال گذشته  بیش از 566 هزار مترمربع اراضی بایر در شهرستان بابل شناسایی شد
سال گذشته  یک میلیون 624 هزارو 982 کیلوگرم عسل درزنبورستانهای شهرستان بابل تولید شد
پیش بینی تولید 385 تن گندم دربابل
بیش از 412 هکتارازاراضی شالیزاری بابل  نشا کاری شد
تصویب 16 طرح بخش کشاورزی درسامانه کارا
بهره گیری فراگیران با اصول صحیح مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکوگراما
توليد 7600 تن  گوشت قرمز درسال گذشته
اجرای 56 مورد احکام قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجازدر زمین های کشاورزی
ملاقات حضوری مدیرجهادکشاورزی شهرستان بابل بامردم + تصاویر