آرشیو اخبار

اخبار

جذب تسهیلات بیش از 52 میلیارد بسته رونق تولید در محمودآباد
نشست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با دستگاه قضایی، بخشداری و نیروی انتظامی
تأمین بیش از 8 میلیون لیتر سوخت به کشاورزان
توزیع بیش از 8 میلیون لیتر سوخت بین بهره برداران بخش کشاورزی محمودآباد
جذب 190 درصد اعتبار مکانیزاسیون در محمودآباد
نشست صمیمی مدیر با همکاران
هشدار جدی به کشاورزان در خصوص بیمه برنج
بازدید از شرکت کود ارگانیک زرکوه صحرا
آئین اولین نشاء مکانیزه کشت برنج شهرستان محمودآباد
تمدید و صدور 26 واحد پروانه دامداری روستایی در محمودآباد
اولین نشاء سنتی در محمودآباد
عرضه مرغ در بازار محموآباد
تسهیل در فرآیند تحویل سوخت به کشاورزان
دیدار نوروزی مدیر جهاد کشاورزی