آرشیو اخبار

اخبار

پایان برداشت کشت مجدد و پرورش رتون از شالیزارهای محمودآباد
 پایش فروشگاه های عرضه سموم نباتی در محمودآباد
ردیابی آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در380 هکتار از باغات محمودآباد
دامهای محمودآباد از واکسیناسیون بیماری های فصلی بهره مند شدند.
تمدید و صدور 8 واحد پروانه دامداری روستایی در محمودآباد
جذب 93 درصد اعتبار مکانیزاسیون در محمودآباد
آموزش روستا زادگان محمودآبادی
مشکلات دامداران محمودآبادی و هماهنگی جهت واکسیناسیون دامها
برداشت کشت مجدد برنج و پرورش رتون در هفت هزار هکتار از مزارع محمودآباد
بازدید و نظارت بر فروشندگی های سموم شیمیایی شهرستان محمودآباد
جذب 108 درصد اعتبار مکانیزاسیون در محمودآباد
مبارزه شیمیایی نوبت دوم در باغات مرکبات شهرستان محمودآباد
توزیع 252 تن سبوس گندم یارانه دار در محمودآباد
جوجه ریزی بیش از 2 میلیون قطعه در 6 ماهه نخست امسال
قلع و قمع 152مورد  تفکیک بنای غیرمجاز در شهرستان محمودآباد