آرشیو اخبار

اخبار

بررسی 129فقره پرونده تقویم اراضی کشاورزی در شهرستان آمل
آیین مراسم  اولین برداشت برنج به روایت تصویر
توزیع بیش از11هزار تن کود شیمیایی بین برنجکاران آملی
آزاد سازی 1500متر اراضی کشاورزی لاسم در شهرستان آمل
ثبت جوجه ریزی 3میلیون 250هزارقطعه ای در سامانه سماصط آمل
فعالیت 174واحد شالیکوبی در آمل
جذب 30میلیارد ریال اعتبار مکانیزاسیون در شهرستان آمل
بازدید نماینده ولی فقیه  از اراضی مورد تنازع در آمل به روایت تصویر
65مورد قلع و قمع وباز گشت 30هزارو پانصد متر مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید +تصویر
ضرورت معاینه فنی کمباین برداشت برنج
ردیابی وپیش آگاهی مگس میوه مدیترانه ای درسطح 650هکتار باغهای آمل
رصد و پایش20 فروشگاه سموم کشاورزی و4 مورد اخطار کتبی در شهرستان آمل
باز گشت 6هزارو پانصد متر مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید+تصاویر
.صدور و مجوز 25فقره پروانه دامداری کوچک روستایی