آرشیو اخبار

اخبار

کشف محصولات قاچاق کشاورزی به ارزش 8 میلیون و 990 هزار ریال در عباس آباد
آغاز کوچ بهاره دامداران عباس آباد
توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
برگزاری 10 دوره آموزشی ترویجی بخش کشاورزی در عباس آباد
بررسی طرح جامع شهر عباس آباد
صادرات 250 تن کیوی به خارج از کشور
بازدید از فروشندگیهای سموم کشاورزی
اجرای حدود 94 هکتار آب تخت اولیه در اراضی کشاورزی عباس آباد
توزیع سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد
برگزاری 164 مورد کلاس و کارگاه آموزشی و ترویجی در عباس آباد
صادرات بیش از 2 هزار تن محصول کیوی و بیش از 12 هزار گلدان گل و گیاهان زینتی به کشورهای همسایه
کاشت کلزا در سطح 6 هکتار در عباس آباد
پرداخت حدود 94 درصد تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده از برف سال 95 در شهرستان عباس آباد
توزیع 157700 لیتر سوخت بین کشاورزان عباس آباد