آرشیو اخبار

اخبار

جمع آوری اطلاعات
بازدیدفرماندار از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامسر
ضدعفونی بذور برنج
عملیات کاشت برنج
بازدید از گل و گیاه و استخر پرورش ماهی اردوگاه میرزا کوچک خان
بازدید از روند احداث کانال آب
بررسی وضعیت سرمازدگی گردو و فندق
بازدید از مراحل آماده سازی شالیزارها
دیدار با امام جمعه
هشدار
جلسه شورای کشاورزی شهرستان رامسر
جلسه شورای کشاورزی شهرستان رامسر
مبارزه زمستانه با آفات و بیماریهای مرکبات
آفات و بیماریهای مرکبات