آرشیو اخبار

اخبار

آغاز مبارزه شیمیایی و کانون کوبی آفت ملخ در گلوگاه
خسارت 30 میلیارد ریالی سرمازدگی بهاره به کشاورزی گلوگاه
کشت مکانیزه و سنتی شالی در گلوگاه
اولین کشت مکانیزه سویا در گلوگاه
برگزاری آیین اولین نشا مکانیزه و سنتی برنج در گلوگاه
اجرای تبصره 2 ماده 10 داوطلبانه بنای غیر مجاز
توزیع 221 لیتر سوخت در فروردین ماه در گلوگاه
اجرای یک مورد تبصره 2 ماده 10 داوطلبانه در گلوگاه
آتش سوزی یک واحد مرغداری در گلوگاه
برگزاری اولین جلسه کمیسیون تقویم اراضی در گلوگاه
آغاز برداشت گل گاو زبان در گلوگاه
یش بینی کانون کوبی 400 هکتاری بر ضد آفت ملخ
بازدید معاون وزیر در امور زراعت، مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، مشاور وزیر و مجری طرح گندم و کلزا و هیئت همراه از مزارع کلزا و گندم شهرستان گلوگاه
صدور 54 مورد مجوز تغییر کاربری در گلوگاه