آرشیو اخبار

اخبار

رها سازی زنبور تریکوگراما
 نقش  آموزشهای  ترویجی در بخش کشاورزی
بیش از 5 هزار تن گندم از کشاورزان جویباری خریداری شد .
مبارزه زنبور تریکو گراما علیه آفات ساقه خوار برنج در 1200 هکتار از شالیزارهای جویبار
ثبت 70 مورد جوجه ریزی در سامانه سما صط در جویبار
مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  جویبار
2500 هکتار از باغ های جویبار در سامانه نوین آبیاری مجهز شد