آرشیو اخبار

اخبار

شکیل جلسه اعضای کمیته شهرستانی بر اساس نظام نامه توسعه سامانه نوین آبیاری تحت فشار در دفتر مدیریت جهاد کشاورزیث شهرستان جویبار
سومين جلسه دوره آموزش مهارتي سه روزه "پرورش قارچ" ويژه زنان روستاي لاريم از حوزه عمل مركز جهاد كشاورزي شهيد بهبودي
مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت  : تاکنون 710 هکتار از مزارع گندم  این شهرستان  قرار داد  کشت منعقد شد .
اجرای  شن ریزی جاده بین مزارع پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری لاریم ۳ به پیمانکاری شرکت سازه اوجالی خزر
دومين جلسه دوره آموزش مهارتي سه روزه "پرورش قارچ" ويژه زنان روستاي لاريم از حوزه عمل مركز جهاد كشاورزي شهيد بهبودي دهستان لاريم شهرستان جويبار در تكيه پير علم لاريم در حال برگزاري مي باشد.
برگزاری جلسه توجیهی آشنایی مرغداران شهرستان جویبار با سامانه سماصط و نحوه ثبت نام در سامانه
اولين  دوره آموزش مهارتي سه روزه "پرورش قارچ"