آرشیو اخبار

اخبار

افزایش سرمایه صندوق حمایت توسعه کشاورزی زنان شهرستان قائم شهر به 8 میلیارد 220 میلیون ریال
زمین های بایر و بلاکشت مصداق تغییر کاربری غیرمجاز است
معرفی 155 متقاضی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی قائم شهری به بانک/جذب 125درصدی
25 طرح در بخش کشاورزی برای رونق تولید به بانک معرفی شدند.
150 نفردر واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی قائم شهر اشتغال دارند.
مدیریت باغ در فصل پاییز
بازدید از اراضی زیر کشت کلزا
بازدید از مزارع کشت کلزا
کلاس آموزشی داشت کلزا
بازدید از مزرعه کشت کلزا
طرح آموزش زنان روستایی
25 طرح در بخش کشاورزی برای رونق تولید به بانک معرفی شدند
معرفی 155 متقاضی تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی     قائم شهری به بانک/جذب 125درصدی
زمین های بایر و بلاکشت مصداق تغییر کاربری غیرمجاز است
 افزایش  سرمایه صندوق حمایت توسعه کشاورزی زنان شهرستان قائم شهر به 8 میلیارد 220 میلیون ریال
150 نفردر واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی     قائم شهر اشتغال دارند.
اشتغال507 نفر زنبوردار/ تولید542تن عسل در شهرستان قائم شهر
بازدید از طرحهای تبصره ایی
محیط زندگی مشترک با حیوانات ، بیماری مشترک را رقم می زند
مدیریت باغ در فصل پاییز