آرشیو گالری تصاویر
فعالیت های ترویجی
کلاس های آموزشی ترویج
نمایشگاه ترویجی
جشنواره انار اشرف بهشهر - آبان 95
مکانیزاسیون
شماره گذاری تراکتور
آیین توسعه کشت مکانیزه گندم - آبان 95
زراعت و باغبانی
کشت نوتیلج سویا
کشت مکانیزه برنج
کشت زعفران
گیاهان دارویی
توزیع نهال
برداشت سبزی
فنس کشی
چهارمین چشنواره انار اشرف-آبان 95
شیلات
ماهیان گرمآبی
دوره آموزشی شیلات
کارگاه آموزشی شیلات
حفاظت از آبزیان
ماهیان زینتی
دام و طیور
مرغداری
اصلاح نژاد بز
واکسیناسیون دام
حفظ نباتات
حفظ نباتات
آب و خاک
احداث استخر ذخیره آب
آبیاری قطره ای در اراضی شیبدار
احداث کانال بتنی
شن ریزی و جاده سازی مزارع
آبیاری بارانی
تسطیح اراضی
امور اراضی
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز