آرشیو گالری تصاویر
توک خرداد95
ماهنامه ترویجی و آموزشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر(توک)
کل گیری برنج رقم فجر روستای استر آباد محله مرکز بالا تجن
کل گیری برنج رقم فجر روستای استر آباد محله مرکز بالا تجن
مشاهده مراحل مختلف رشدی سپردار قرمز مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن پوره متحرک سن1، پوره سن2،پوره سن3، سپردار ماده بالغ
مشاهده مراحل مختلف رشدی سپردار قرمز مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
تکميل تعهدنامه ودريافت امضاء جهت اجرا طرح تسطيح و تجهيز اراضی روستای کمانگر ساعتی قبل همراه با دهيار درب منزل وگفتگو بطور انفرادی با کشاورزان
تکميل تعهدنامه و دريافت امضاء جهت اجرا طرح تسطيح و تجهيز اراضی روستای کمانگر
بازدید از تله هابرای ردیابی مگس میوه
بازدید از تله هابرای ردیابی مگس میوه
آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر
آغاز برداشت میکانیزه برنج از شالیزاریهای شهرستان قائمشهر
رویت بالشک مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
رویت بالشک مرکبات منطقه قراخیل مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
کرم سیب cydia pomonella در داخل میوه گردو ، مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
کرم سیب cydia pomonella در داخل میوه گردو ، توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
مشاهده بلایت باکتریایی گردو و علائم آن روی میوه و برگ توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن شهرستان قائمشهر
بلایت باکتریایی گردو و علائم آن روی میوه و برگ توسط کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن شهرستان قائمشهر
بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر آقای عشقعلی خناری نژاد .
بازدید اعضاء ستاد تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان از واحد درحال احداث مرغ مادر آقای عشقعلی خناری نژاد در روستای پایین لموک
کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی گندم ، جو و کلزا ، در سالن شهید گویا
کارگاه آموزشی تغذیه گیاهی گندم ، جو و کلزا ، با حضور محققین ، مسئولین ، کارشناسان مراکز و کشاورزان پیشرو شهرستانهای قائمشهر ساری سوارکوه و سوادکوه شمالی جویبار و سیمرغ در سالن شهید گویا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر
برگزاری کلاس آموزشی سرخشکیدگی مرکبات روستای افرا مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
برگزاری کلاس آموزشی سرخشکیدگی مرکبات روستای افرا مرکز جهاد کشاورزی بالاتجن
برداشت کدوی حلوایی به وزن 25 کیلوگرمی
برداشت کدوی حلوایی به وزن 25 کیلوگرمی،بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی و با کاربرد کود دامی روستای چمازکتی شهرستان قائمشهر
افتتاح واحد مرغ گوشتی
واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 20000 قطعه با اعتبار 8500 میلیون ریال و تولید 170 تن در سال با اشتغالزایی 4 نفر با حضور فرماندار در روستای گل افشان قائم‌شهر افتتاح شد.
افتتاح و بهره برداری تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری روستای کرچنگ شهرستان قائم شهر
افتتاح و بهره برداری تجهیز و نوسازی زمینهای شالیزاری روستای کرچنگ شهرستان قائم شهر با حضور معاون فرماندار و بخشدار و دیگر مسولین شهرستانی با اعتبار یک میلیارد و 65 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت
بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی
بازدید از فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی که با دریافت تهسیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان شهرستان قائمشهر مشغول بکارند
ستاد بررسی و رفع موانع تسهیلات
ستاد بررسی رفع موانع و مشکلات تسهیلات بخش کشاورزی (سایت بهین یاب) در فرمانداری شهرستان قائمشهر
کارگاه آموزشی کاشت سبزی و صیفی پاییز
کارگاه آموزشی کاشت سبزی و صیفی پاییزه در سالن ترویج شهید گویا
کلزا
کلزا بکاریم، زیرا.....