تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار

ضیائی گفت: با عنایت به اهمیت و جایگاه زمین به عنوان بستر تولید کشاورزی و به منظور اجرای احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یک مورد بنای غیرمجاز به مساحت 700 مترمربع واقع در روستای مهلبان بخش دهفری شهرستان که به­ صورت واحد بلوک ­زنی مشغول فعالیت بود، صبح روز سه شنبه 30 آذر ماه با حضور عوامل اجرائی جهاد کشاورزی و پشتیبانی نیروی انتظامی قلع و قمع گردید.

چاپ محتويات