سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

ارسال مقالات:   ۱۰خرداد۹۶

مکان برگزاری : تهران - تهران

برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

  وب سایت : isconf.ir

چاپ محتويات