توزیع 81 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد،علی ابوالحسنی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 81 تن سبوس یارانه ای و همچنین 125 کیسه آرد بین دامداران کوچ رو توزیع شده است.

ایشان در ادامه اظهار داشت: در طی سه ماهه نخست سال دو فقره پروانه دامداری کوچک روستایی توسط کمیسیون فنی صدور پروانه دامداری کوچک روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد مورد بررسی قرار گرفت که در پایان با صدور یک فقره پروانه گاو شیری با ظرفیت 18 رأس و نیز تمدید یک فقره پروانه گاو شیری به ظرفیت 6 رأس موافقت گردید.

مهندس ابوالحسنی همچنین بیان داشت: کارشناسان دام و طیور این مدیریت در سه ماهه نخست سال اقدام به 40 مورد بازدید میدانی از دامداریها و زنبورستانهای سطح شهرستان همراه با ارائه مشاوره فنی به منظور بهبود کمی و کیفی تولیدات محصولات دامی نمودند.

وی در پایان یادآور شد: به منظور آشنایی دامداران منطقه با بیماری تب کریمه کنگو،واحد دام و طیور این مدیریت با هماهنگی واحد آموزش و ترویج و همچنین ادارۀ دامپزشکی تنکابن اقدام به برگزاری 7 مورد کلاس آموزشی و ترویجی در سطح شهرستان نمودند که در این دوره ها حدود 250 نفر دامدار از 17 روستای حوزه شهرستان مورد آموزش قرار گرفتند و با نحوه انتقال و مقابله با این بیماری آشنا گردیدند.

چاپ محتويات