تجهیز یک حلقه چاه عمومی آب کشاورزی در اراضی شالیزاری روستای شجاع محله

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد،علی ابوالحسنی گفت: به منظور رفع مشکل کم آبی اراضی زراعی روستای شجاع محله ، این مدیریت اقدام به خرید و نصب یک دستگاه پمپ شناور با ارزشی معادل 250 میلیون ریال نموده است.

وی اظهار داشت: با تجهیز،نوسازی و راه اندازی این چاه آب کشاورزی مشکل کم آبی 20 هکتار از اراضی زراعی این روستا رفع گردید وزین پس کشاورزان دیگر دغدغۀ کم آبی نخواهند داشت.

مهندس ابوالحسنی در پایان خاطر نشان کرد: تأمین اعنبار پروژۀ فوق از دو بخش متوازن استانی به مبلغ 220 میلیون ریال و 30 میلیون ریال نیز از محل تملک استانی بوده است.

چاپ محتويات