پیش بینی تولید 23750 تن کاهو در شهرستان آمل

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان آمل اسلامی با اتمام کشت پائیزه گفت:

یکی از مهمترین زراعت های کشت پائیزه استان بویژه شهرستان آمل زراعت کاهو می باشد که کشاورزان بعد از برداشت برنج مبادرت به کشت آن می نمایند.

اسلامی با بیان اینکه عملیات خزانه نشاء از شهریور ماه صورت میگیرد گفت: بعد از مرحله 4-6 برگی و آماده نمودن بستر کاشت انتقال نشاء به زمین اصلی صورت می گیرد.

وی گفت: کشاورزان با رعایت اصول کاشت و انجام عملیات بهزراعی داشت با استفاده از تغذیه مناسب گیاهی و مبارزه با علف های هرز از مزارعی با رشد رویشی مطلوب برخوردار می باشند.

مهندس اسلامی گفت: ارقامی مانند کاهو پیچ بابل، رقم محلی چهارپر و دیگر ارقام وارداتی به خاطر خوش خوراکی و ترد بودن مورد توجه کشاورزان قرار گرفته که مصرف آن در بازار داخلی و خارج از استان مورد استفاده قرار میگیرد.

وی در مورد مصرف کاهو بیان داشتند: کاهو به دلیل مصرف بالا و داشتن تنوع ویتامینی نظیر آ- ب - ث و مواد معدنی مختلف در تامین سلامت و بهداشت جامعه انسانی نقش ویژه ای دارد.

 

چاپ محتويات