برگزاری جلسه توجیهی آبیاری کم فشار

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی گلوگاه، غلامرضا قنبری گفت: جلسه توجیهی آبیاری کم فشار با حضور نمایندگان شرکت مشاور و شوراهای اسلامی و مالکان چاه های منطقه و کارشناسان ذیربط در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی گلوگاه برگزار گردید

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با اشاره به محدودیت منابع آبی و کمبود نزولات آسمانی گفت: شوراهای اسلامی و دهیاران بعنوان بازوان توانمند جهاد کشاورزی ، نقش مهم و تأثیر گذاری در اطلاع رسانی این بخش دارند

وی افزود: این طرح با کمک بلاعوض 85 درصدی دولت از محل صندوق توسعه ملی و 15 درصدی سهم مشارکت ، در صورت ارائه پروانه بهره برداری معتبر و تمدید شده از شرکت آب منطقه ای قابل اجرا می باشد

همچنین نماینده شرکت مشاور ضمن تقدیر از جهاد کشاورزی گلوگاه بابت برگزاری این جلسه ، توضیحاتی در خصوص روند اجرایی کار و جزئیات پروژه ارائه نمود

چاپ محتويات