پرداخت 98 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال در آمل

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، طرح سامانه کارا فرصت مناسبی برای رونق بخشی اقتصاد و ایجاد فرصت های شغلی پایدار در بخش های خصوصی، تعاونی، روستایی و عشایری است که با پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران کار آفرین و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل در دو طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

 

سید حسین اسلامی با اشاره به بررسی و پایش 123 طرح اشتغالزا در بخش کشاورزی در سامانه کارا در این شهرستان، افزود: از این تعداد، 30 طرح در قالب رسته های معرفی شده از سر فصل اشتغال روستایی و فراگیر پس از تصویب در مرحله پرداخت قرار گرفته است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل تصریح کرد: به 20 طرح اشتغال روستایی برای اشتغالزایی 87 نفر، 72 میلیارد و 730 میلیون ریال تسهیلات و به 10 طرح اشتغال فراگیر با ایجاد اشتغال 25 نفر 26 میلیارد و 820 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.

چاپ محتويات