انتصاب معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي مازندران

 

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي مازندران، مهدی خلیلی تیرتاشی گفت: طي حکمي از سوي عزیزاله شهیدی فر رييس سازمان جهاد کشاورزي مازندران، محمدتقی شکوهی که سرپرستي معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي مازندران را بر عهده داشت، به سمت معاون بهبود تولیدات گیاهی اين سازمان منصوب شد.

 

مشاور رئیس و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در این حکم خطاب به نامبرده آمده: "با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران منصوب می شوید.

امید است با استعانت از ایزد منان و با بهره گیری از ظرفیت های موجود و با تکیه بر قوانین و مقررات، افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ضمن ایجاد تعامل با مجموعه معاونت ها و مدیریت های سازمان و هماهنگی های لازم با دستگاه های برون سازمانی، در انجام امور محوله و حصول اهداف دولت  تدبیر و امید  در خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی موفق باشید"

 

گفتنی است شکوهی پیش از این مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بود.

چاپ محتويات