صدور و تمدید 33 فقره مجوز بهسازی دامداری روستایی در بابل

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید احمد طاهری از صدور و تمدید مجوز بهسازی 33 واحد دامداری روستایی با ظرفیت 388 راس از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در شهرستان بابل خبر داد.

 

وی افزود: 22 مورد مجوز بهسازی پرورش گاو شیری با ظرفیت 124 راس و 6 مورد گوسفند داشتی با ظرفیت 180 راس در این شهرستان صادر شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی بابل افزود: پنج مورد مجوز بهسازی گاوشیری و گوسفند داشتی با  ظرفیت 85 راس برای دامداری های این شهرستان در مدت مذکور تمدید شد. 

چاپ محتويات