میوه های پوسیده در حاشیه روستاها و معابر عمومی ریخته نشود

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مجید بهادری به لزوم پرهیز از ریختن میوه های پوسیده در حاشیه روستاها و معابر عمومی برای مدیریت عوامل خسارتزا، به ویژه مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد.

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: علیرغم برگزاری کارگاه‌های آموزشی، رزمایش پدافند غیرعامل و کلاس های فراوان آموزشی و ترویجی به منظور مدیریت عوامل خسارتزا، به ویژه مگس میوه مدیترانه ای مبنی بر رعایت بهداشت کف باغ و دفن هرگونه میوه پوسیده در عمق 50 سانتی متری خاک برای استفاده از مواد غذایی موجود در میوه بعنوان کود سبز و پیشگیری از توسعه و گسترش آفات و بیماری های گیاهی، مشاهده شده برخی افراد بدون توجه به توصیه های ارائه شده، میوه های پوسیده را در معابر عمومی، کانال های آب و حاشیه روستاها رها کردند که می تواند موجب آلودگی های بیشتر در آینده شود.

 

وی تاکید کرد: مدیران شهرستان ها با هماهنگی فرمانداران، بخشداران و دهیاران و اطلاع رسانی گسترده به باغداران و سورتینگ داران موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند تا برای جمع آوری و دفن میوه های آفت زده اقدامات لازم صورت گیرد.

چاپ محتويات