جزئیات خبر
22مرداد 1395

08:25 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر:

بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری

  • بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری
  • بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری
  • بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری
  • بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری
  • بازدید ریاست محترم سازمان از طرح تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید