جزئیات خبر
26مرداد 1395

07:39 - زراعت

تأثیر مدیریت كوددهی نيتروژن بر عملكرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلان

تأثیر مدیریت كوددهی نيتروژن بر عملكرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید