جزئیات خبر
1شهریور 1395

11:39 - انجام عملیات دهگردشی

در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،سامانه گشت 131 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد به صورت روزانه و مستمر اقدام به عملیات دهگردشی در سطح شهرستان می نماید.

در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی،سامانه گشت 131 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد به صورت روزانه و مستمر اقدام به عملیات دهگردشی در سطح شهرستان می نماید.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید