جزئیات خبر
5آبان 1395

15:46 - مدیر جهاد كشاورزي شهرستان:

شروع مجدد عملیات احداث ساختمان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندورود با پیگیری های دلسوزانه ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی مازندران

  • شروع مجدد عملیات احداث ساختمان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندورود با پیگیری های دلسوزانه ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • شروع مجدد عملیات احداث ساختمان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندورود با پیگیری های دلسوزانه ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی مازندران
  • شروع مجدد عملیات احداث ساختمان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندورود با پیگیری های دلسوزانه ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید