جزئیات خبر
9آبان 1395

تا کنون 686 هکتار از اراضی کلزاکاری شده این شهرستان بصورت مکانیزه بذرکاری شده است.

دیدگاه خود را بیان کن