جزئیات خبر
9آبان 1395

پیش بینی می شود که بیش از 152 هزار تن مرکبات از باغ های مرکبات شهرستان میاندورود برداشت شود.

دیدگاه خود را بیان کن