جزئیات خبر
15آبان 1395

از ابتدای سال جاري تا کنون بيش از 2 میلیون و 700هزار ليتر سوخت سهميه اي حمايتي نفتگاز و بیش از 40 هزار لیتر نفت در شهرستان میاندورود توزيع گرديد.

از ابتدای سال جاري تا کنون بيش از 2 میلیون و 700هزار ليتر سوخت سهميه اي حمايتي نفتگاز و بیش از 40 هزار لیتر نفت در شهرستان میاندورود توزيع گرديد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید