جزئیات خبر
15آبان 1395

برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود

  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود
  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود
  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود
  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود
  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود
  • برگزاری مانور مبارزه با مگس مدیترانه در هفته پدافند غیر عامل در شهرستان میاندورود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید