جزئیات خبر
25آبان 1395

12:58 - مرادیان مدیر شهرستان سوادکوه اعلام کرد :

قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه

 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه
 • قلع وقمع 4 مورد دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان سوادکوه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید