جزئیات خبر
29آبان 1395

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

باغات مرکبات وسیاه ریشه گلوگاه عاری از وجود آفت مگس میوه مدیترانه ای هستند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید