جزئیات خبر
29آبان 1395

13:13 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

باغات مرکبات وسیاه ریشه گلوگاه عاری از وجود آفت مگس میوه مدیترانه ای هستند

باغات مرکبات وسیاه ریشه گلوگاه عاری از وجود آفت مگس میوه مدیترانه ای هستند

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید