جزئیات خبر
2آذر 1395

12:31 - مریم السادات علویان پطرودی کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قائمشهر

توصیه‌های پیشگیرانه از خسارت تنش دمای پایین قبل از وقوع یخبندان در باغ‌های مركبات

  • توصیه‌های پیشگیرانه از خسارت تنش دمای پایین قبل از وقوع یخبندان در باغ‌های مركبات
  • توصیه‌های پیشگیرانه از خسارت تنش دمای پایین قبل از وقوع یخبندان در باغ‌های مركبات
  • توصیه‌های پیشگیرانه از خسارت تنش دمای پایین قبل از وقوع یخبندان در باغ‌های مركبات
  • توصیه‌های پیشگیرانه از خسارت تنش دمای پایین قبل از وقوع یخبندان در باغ‌های مركبات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید