جزئیات خبر
20آذر 1395

مدیرجهاد کشاورزی گلوگاه

رعایت مسائل قرنطینه برای پیشگیری از بیماری در واحدهای طیور بسیار مهم است

رعایت مسائل قرنطینه برای پیشگیری از بیماری در واحدهای طیور بسیار مهم است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید