جزئیات خبر
20آذر 1395

مدیرجهاد کشاورزی گلوگاه

رعایت مسائل قرنطینه برای پیشگیری از بیماری در واحدهای طیور بسیار مهم است

دیدگاه خود را بیان کن