جزئیات خبر
22آذر 1395

10:56 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

317میلیون تومان تسهیلات سرمایه درگردش به کلزا کاران گلوگاهی پرداخت شد.

317میلیون تومان تسهیلات سرمایه درگردش به کلزا کاران گلوگاهی پرداخت شد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید