جزئیات خبر
22آذر 1395

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

317میلیون تومان تسهیلات سرمایه درگردش به کلزا کاران گلوگاهی پرداخت شد.

دیدگاه خود را بیان کن