جزئیات خبر
27آذر 1395

15:17 - روابط عمومی شهرستان سوادکوه اعلام کرد :

جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد

 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد
 • جلسه شورای کشاورزی سوادکوه با حضور فرماندار و مدیران شهرستان برگزار شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید