جزئیات خبر
30آذر 1395

09:39 - مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بهشهرخبر داد :

گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر

  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر
  • گزارش تصویری انتخابات مجمع عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان بهشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید