جزئیات خبر
30آذر 1395

11:42 - ضیائی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار

  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار
  • تخریب 1 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان فریدونکنار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید