جزئیات خبر
30آذر 1395

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مياندورود خبر داد

توزیع 12 هزار کیلوگرم بذر اصلاح شده كلزا بین کشاورزان مياندورودی

دیدگاه خود را بیان کن