جزئیات خبر
4دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

480 هکتار از اراضی شالیزاری سیمرغ به کشت شبدر برسیم اختصاص یافت

دیدگاه خود را بیان کن