جزئیات خبر
6دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

در سال جاری25 هکتار از زمینهای کشاورزی گلوگاه با بذر طبقه پرورشی گندم کشت شد.

در سال جاری25 هکتار از زمینهای کشاورزی گلوگاه با بذر طبقه پرورشی گندم کشت شد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید