جزئیات خبر
6دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

در سال جاری25 هکتار از زمینهای کشاورزی گلوگاه با بذر طبقه پرورشی گندم کشت شد.

دیدگاه خود را بیان کن