جزئیات خبر
6دی 1395

13:18 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

در سال جاری25 هکتار از زمینهای کشاورزی گلوگاه با بذر طبقه پرورشی گندم کشت شد.

در سال جاری25 هکتار از زمینهای کشاورزی گلوگاه با بذر طبقه پرورشی گندم کشت شد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید