جزئیات خبر
11دی 1395

11:35 - مسوؤل روابط عمومی جهاد کشاورزی فریدونکنار خبر داد:

بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته

  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسوؤل مرکز باریکرود و کارشناسان به همراه بخشدار بخش مرکزی، شورای محل و شورای آیش از روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری روستای سوته

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید