جزئیات خبر
12دی 1395

13:01 - مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت:

بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.

  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.
  • بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را جدی بگیرید.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید