جزئیات خبر
14دی 1395

10:18 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی

  • برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی
  • برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی
  • برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی
  • برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی
  • برگزاری دوره آموزش مهارتی پنج روزه پرورش قارچ خوراکی با حضور 33 بهره بردار ساروی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید