جزئیات خبر
14دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد.

تبدیل 320 هکتار از اراضی خشکه زاری بابلسر به اراضی شالیزاری

دیدگاه خود را بیان کن