جزئیات خبر
15دی 1395

توزیع سبوس یارانه ای

توزیع 51 تن سبوس یارانه ای بین دامداران شهرستان عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن