جزئیات خبر
8دی 1395

00:00 - مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر خبر داد

بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات

  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات
  • بازدید سر زده دکتر رضییان نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از مرکز خرید تضمینی مرکبات

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید