جزئیات خبر
16دی 1395

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سواد کوه شمالی:

خروج 3هزار تن پرتقال غیر قابل مصرف در سوادکوه شمالی

دیدگاه خود را بیان کن