جزئیات خبر
16دی 1395

11:37 - مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری:

واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی

  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی
  • واگذاری سهام شرکت جهاد نصر حمزه به ایثارگران جهاد کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید