جزئیات خبر
18دی 1395

08:58 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر:

بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی

 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی
 • بازدید ادیانی نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان قایم شهر در مجلس شورای اسلامی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید